Odlazak mladih fudbalera u Nemačku – kako prikupiti dokumentaciju?

 

Naši mladi fudbalski talenti sve češće odlaze u inostranstvo na pozajmice, pripreme ili radi nastavka profesionalne karijere. Imaju priliku da svoje veštine izbruse u drugačijim uslovima, uz strane trenere i igranje u kvalitetnijim ligama.

Nemački skauti su zainteresovani za naše mlade fudbalere i nude odlične uslove koje naši sportisti neizostavno koriste. Jaka liga, odlični uslovi, uz talenat od našeg igrača napravi vrhunskog prvotimca.

Ipak, koliko god odlazak bio iščekivan mora biti po propisima, a to znači obavezu prikupljanja dokumentacije i angažovanje kvalifikovanog prevodioca.

Koja će dokumenta mora prevesti sudski tumač za nemački?

Odlazak sportista u inostranstvo podrazumeva pripremu brojnih dokumenata od kojih većina zahteva da ih prevede licencirani prevodilac. Sudski tumač za nemački jezik poznaje tako dobro nemački jezik, da za njegovo znanje garantuje naše Ministarstvo pravde. Važno je da on prevodi bitna dokumenta jer je reč o ličnim dokumentima, medicinskoj dokumentaciji, ugovorima koji ne mogu biti poslati dok ne budu overeni potpisom i pečatom.

To će zahtevati i ambasada Nemačke, ali i fudbalski klub jer na taj način imaju garant Ministarstva pravde da prevodilac ima kvalifikacije za prevođenje i da su dokumenti 100% verni originalu.

Lična karta, pasoš i dokumenta o stečenoj stručnoj spremi su potrebni i klubu, ali i radi dobijanja vize za boravak u Nemačkoj.

Naši fudbaleri pre odlaska u inostranstvo moraju proći i detaljne medicinske preglede koji se šalju u inostranstvo. I ovakva dokumenta moraju imati pečat i potpis sudskog tumača za nemački jer je on najkvalifikovaniji da sve medicinske izraze prevede na strani jezik pravilno.

Sudski tumač nemački jezik će morati da iskoristi i da prevede ugovor koji naš igrač dobije i to sa nemačkog na srpski, tako će sve strane biti zaštićene. Prodaja ili pozajmica igrača povlači brojnu konverzaciju, dogovaranje finansijskog segmenta pa će i broj dokumenata za prevod biti veliki, a angažovanje tumača neophodno duži vremenski period.

Kada sudski tumač za nemački još može da pomogne?

Pored prevoda sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački, sudski tumač nemački jezik savršeno koristi i u govoru pa može raditi i usmeni prevod uz apsolutnu diskreciju i obavezu o čuvanju podataka.

To je naročito korisno kada se sastanu obe strane i vode usmene dogovore koji su jednako važni kao i ugovor i kada se sve dogovoreno stavi na papir.

Radi što bolje komunikacije sudski tumač za nemački može izaći na teren i tako prisustvovati dogovorima radi usmenog prevoda tamo gde klijentima odgovara što je velika pogodnost.

Osim svega ovoga tekstualni prevod se može odraditi „danas za danas“ i „danas za sutra“ što je takođe velika pogodnost jer će i stranom klubu, ali i našem sportisti odgovarati da se dogovoreno odmah potpiše i overi, a naš fudbaler ozvaniči prelazak u Nemački fudbalski klub.

Sportske transfere prate brojne trzavice i neizvesnost. Važno je da makar jezička barijera ne postoji. 

Iako je klasičan prevodilac kvalifikovan, sudski tumač za nemački će garantovati za tačnost prevoda što je jako važno inostranoj ugovornoj strani. Ne samo što mogu nastati zabune netačnim prevodom medicinskih dokumenata može se i ugroziti zdravlje mladog fudbalera pa je jasno koliki je značaj tačnog prevoda.

Оставите одговор