Koliko su se najnovije sportske vesti promenile u poslednjih 100 godina?

Od pojave masovnih medija i društvenih mreža najnovije sportske vesti su se značajno promenile. Dok su nekada rezultati sa takmičenja bili najvažnije sportske vesti, danas je situacija drugačija. Kako je došlo do toga? Sportska takmičenja su oduvek privlačila široke narodne mase. Još u antičkoj Grčkoj je postojao kult negovanja atletskih disciplina, koje su bile usko…