Inostrana karijera vam je blizu – upoznajte se sa sudskim tumačima

Srbija je svakako puna mladih i talentovanih ljudi. Mnogi takve talente požele i u svojoj zemlji. To je najčešće slučaj sa mladim i talentovanim fudbalerima. Ukoliko nekog mladog fudbalera primeti neki strani tim i poželi da igra za njih, potrebno je proći određeni proces. U tom procesu je potrebno prikupiti svu neophodnu dokumentaciju kako bi se transkacija obavila. Veliku ulogu u tom procesu imaju i sudski tumači, a evo i zašto.

Ko su sudski tumači?

Sudski tumači su zapravo usko specijalizovani prevodioci. Vrlo često dolazi da zabune pa se za prevod pravnih dokumenata obraća običnom prevodiocu što zapravo ne znači ništa. Sudski tumači poseduju pečat kojim overavaju dostavljena dokumenta i na taj način potvrđuju istinitost informacija. Zbog toga, običan prevodilac vam ne može prevesti dokument koji sadrži informacije lične prirode. Tako da, ako uzmemo za primer prethodno navedenog mladog fudbalera, on će morati sa celom dokumentacijom otići kod sudskog tumača. Kada se dokumentacija preda sudskom tumaču počinje proces prevođenja. Sudski tumači su obrazovani ljudi sa izuzetnim lingvističkim sposobnostima. Uglavnom su to ljudi sa dipolomom Filološkog fakulteta ali se mogu naći i ekonomisti ili pravnici na toj poziciji. Dakle, od sudskog tumača možete očekivati profesionalan i kvalitetan prevod koji se pritom overava i na taj način postaje validan.

Koje sve usluge pruža sudski tumač?

Dakle kao što smo i naveli glavna usluga koju sudski tumač pruža je prevod dokumenata. Najčešće prevođeni dokumenti su državljanstva, uverenja ili ugovori. Upravo je to ono što će biti potrebno i mladom fudbaleru kako bi igrao fudbal za drugu državu. Pored državljanstva, lične karte i drugih dokumenata koji su lične prirode, sigurno će mu biti potrebna i razna uverenja kao na primer da nije osuđivan. Sve se to mora prevesti i nakon toga overiti kako bi se garantovala istovetnost dokumenata originalu. Ukoliko odlučite i turistički da odete, recimo u Kanadu, usluge sudskog tumača će vam opet biti potrebne. Takođe, usluge možete koristiti i kao firma. Ukoliko su potrebni prevodi ugovora ili bilo čega što se tiče pravnog dela sudski tumač vam može pomoći.

Gde se mogu naći sudski tumači?

Ako ste u situaciji kao naš mladi fudbaler, onda je dobro imati informaciju gde možete dobiti usluge sudskog tumača. Iako je sudski tumač u obavezi da prvenstveno pruža usluge sudu kad god se to zatraži od njega, on svakako može raditi i nezavisno. Sudski tumač može sebi odrediti tarifu i pružati usluge svim fizičkim licima. Takođe, u prevodilačkim agencijama možete dobiti usluge sudskog tumača, što je možda i najbolja opcija jer vam oni sigurno garantuju kvalitetan prevod i najstručnije ljude.

Koja je cena sudskih tumača?

Cene svakako variraju jer, kao što smo napomenuli, sudski tumač može sebi odrediti cenu. Ako se obratite prevodilačkim agencijama dobićete približne cene. Orijentaciono cene se kreću od 900 dinara do 2000 dinara. Složenost teksta kao i rok za prevođenje može uticati na cenu. Ako je potreban samo prevod bez overe onda će cena biti oko 900 dinara, a ukoliko vam je potreban i pečat onda očekujte cenu do 1700 dinara po strani. Takođe, ukoliko imate preveden sadržaj, a potreban vam je samo pečat tj. overa onda će vas to koštati oko 600 dinara po strani.

Оставите одговор