Sportisti: Birajte pravu auto školu ukoliko ste odlučili da polažete vozački ispitčki 

Ukoliko ste doneli odluku da polažete vozački ispit prvo i najvažnije što treba da uradite jeste da odaberete auto školu. Na tržištu je prisutan veliki broj auto škola izmedju kojih možete izabrati onu koja će za vas biti najbolja.

Jedan od kriterijuma prilikom odlučivanja svakako treba da vam bude lokacija na kojoj živite, jer ćete na taj način sebi olakšati i uštedeti dragoceno vreme prilikom odlaska do auto škole. Zatim treba da se informišete o opremljenosti auto škole, kao i o ispunjenosti svih važećih standarada i propisa iz ove oblasti. U tom smislu možete se konsultovati i sa svojim prijateljima i poznanicima koji su več prošli obuku.  Od najvećeg značaja za kvalitet same obuke je svakako instruktor vožnje. Instruktor vožnje mora da bude osoba koja će tokom obuke biti vaš oslonac, koja će imati strpljenja za sva vaša pitanja i dileme, koja će biti u stanju da primeti vaše greške prilikom vožnje i ukaže vam na njih kako biste ih na vreme otklonili. Tolom cele obuke instruktor treba da bude vaš glavni kritičar ali i oslonac, osoba u koju imate poverenje.

Koje uslove morate ispuniti da biste mogli polagati vozački ispit?

Kada ste odabrali auto školu morate znati da je potrebno da su  ispunjeni odredjene uslovi kako biste mogli početi sa obukom. Da biste mogli biti kandidat morate imati punih 16 godina za obuku, dok polaganju možete pristupiti sa napunjenih 17 godina. Prilikom upisa u auto školu sa sobom na uvid morate poneti važeća lična dokumenta (lična karta ili pasoš), koje sa sobom morate nostiti i tokom trajanja cele obuke, a ukoliko ste maloletni na upis sa vama mora doći roditelj ili staratelj, kako bi umesto vas potpisao ugovor. Pre početka praktičnog dela obuke morate položiti ispit iz Prve pomoći i pribavit lekarsko uverenje za upravljanje motornim vozilom, ne starije od godinu dana. Nakon toga možete pristupiti praktičnom delu obuke. Ukoliko uspešno položite teorijski i praktični deo obuke, možete podneti zahtev za izdavanje vozačke dozvole.

Kako izgleda obuka vozača?

Polaganje vozačkog ispita počinje teorijskim delom obuke. Obuka vozača i testovi  za polaganje vozačkog ispita podrazumevaju obuku od 40 časova u trajanju od po 45 minuta. U toku jednog dana moguće je imati najviše tri časa teorije, izmedju kojih se mora napraviti kraća puza. Teorijska obuka kao i uspešno položeni testovi su preduslov za polaganje praktičnog dela vozačkog ispita. 

Testovi za polaganje vozačkog ispita

Polaganje teorijskog dela sastoji se od testa koji se polaže na računaru u auto školi, i traje 45 minuta. Sva pitanja na testu deo su gradiva koje se prelazi tokom obuke, izabrana su slučajno i formirana u vidu testa. Na pitanaja se odgovara tako što se kandidat opredeljuje izmedju ponudjenih odgovora, ili u polje koje je za to predvidjeno upisuje svoj odgovor. Svako pitanje nosi odredjeni broj poena koji je naznačen pored samog pitanja. Da bi uspešno položio test, kandidat mora imati minimum 85 % od ukupnog broj poena. Tokom polaganja kandidatima nije dozvoljeno da napuštaju svoja mesta kao ni da medjusobno komuniciraju, kako bi se obezbedila regularnost samog polaganja. Na sajtovima većine auto škola nalze se testovi za polaganje koje kandidat može koristiti za vežbu i pripremu, a probnim testovima se može pristupiti nakon upisa u auto školu.

Оставите одговор